Prova de la informació d'estat de la web. Com ha d'actuar el escribano.-31/07/2014

El titular de l'anomenat estudi jurídic espanyol Advocat Amic , Jesus P Lopéz Pelaz no ofereix a extraordinari article sobre les precaucions i requeriments per prendre la prova informàtica mitjançant en acta notarial

 

Acta notarial web: Què ha d'incloure i com s'ha de fer

El acta notarial d'una pàgina web ens permet creure estafa fe pública notarial el contingut allotjat en una Pàgina web en un moment determinat. Atès que el contingut de la web pot ser alterat, l'esborrat reemplaçat amb facilitat, fixar de forma fefaent el contingut que apareixia en una determinada URL pot ser fonamental per poder exercitar les accions legals en funció dels casos.

actas notarialesACTA NOTARIAL WEB

El levantar un acta notarial web ens ajudarà a provar fefaentment l'ús il · legítim de propietat intel · lectual (textos, fotos o vídeos), el tractament de la nostra imatge o dades sense consentiment o la comissió d'un delicte a internet (amenaces, injúries o calúmnies, delictes contra la propietat intel · lectual, revelació de secrets ...).

El notari Acostumat és realitzar actes i donar fe del "visu 01:00 auditoria". Per això en el cas d'un acta notarial de pàgina web li hem de demanar que "vegi" tots els aspectes que poden resultar rellevants per poder exercir una reclamació contra la persona que ha originat el dany. No n'hi ha prou "veure" la web. Cal arribar un pas més enllà. Perquè recordem que el que mostra la pantalla és només el resultat de la interpretació d'un codi. El acta notarial ha de respondre a la necessitat digital.acta notarial

ACTA NOTARIAL D'UNA PÀGINA WEB

Informació que ha de reflectir el notari al acta notarial web:

  • Inici i descripció de la navegació: El notari ha de determinar l'hora en què comença a navegar, el navegador que utilitza i identificar el dispositiu amb el qual realitzarà la navegació mentre estigui realitzant l' acta notarial.
  • Escriure la url del web de la qual es va a aixecar el acta notarial. És important que sigui la url que defineix el contingut i no una genèrica en la qual es vegi de forma contingent (per exemple haurà visitar la url del comentari de Facebook o del tweet i no n'hi ha prou amb anar al mur o al timeline).Notario Valencia
  • Un cop en aquesta web ha de realitzar les captures de pantalla necessàries per reflectir tot el seu contingut, en funció de la longitud de la web.
  • El notari ha d'obrir el codi font de la pàgina i incorporar-lo al acta notarial web.
  • El notari ha de fer un ping al servidor de la url per determinar la seva ubicació i allotjament.
  • El notari de realitzar un examen de la ruta de connexió del servidor perquè pugui acreditar-se la comunicació amb el servidor.
  • Si existís contingut que no pot representar gràficament en la captura de pantalla, com pot ser per exemple un vídeo, haurà de realitzar una còpia d'aquest contingut i conservar dipositat juntament amb elacta notarial.
  • Finalment ha d'indicar l'hora de finalització de la navegació i donar fe de tot això.

PROVAR EL CONTINGUT D'UNA WEB

Com s'aprecia en el que s'ha explicat fins aquí, tot i que el acta notarial és una recurs jurídic, per ser totalment efectiva quan es refereix a un contingut d'internet ha de complir uns requisits tècnics i informàtics. Per això és important comptar amb l'adequat assessorament en dret tecnològic i així poder facilitar la tasca al notari que atorgui l'acta notarial.

Font : http://www.abogadoamigo.com/acta-notarial-web/

 

Acta notarial web: Què ha d'incloure i com s'ha de fer

 

Acta notarial web: Què ha d'incloure i com s'ha de fer