Que països van signar i ratificar la convenció mundial contra el cibercrim (Budapest 2001)

 

La convencion de Budapest del 2001 , ha tingut com a principal objectiu establir regles clares i coordinades entre els estats per fer front a la lluita contra el cybercrimen. Els signants han estat només 54 , ratificar només 42 i 17 reglamentandola al seu dret intern.

vegi l'informe :

Signataris de la Convenció de Budapest ( Conveció contra el cibercrim)