informacion sumergida

Els baixos fons de la Xarxa

Internet no és tot el que veiem. Hi ha qui el compara amb un iceberg: petit a la superfície, però gegant en les profunditats. El territori submergit està compost per pàgines que no estan indexades en cercadors convencionals com Google o… Seguir llegint